CENTRE FOR APPLIED BOUNDARY STUDIES​

SPIRITUALITEIT

Het lijkt logisch dat spiritualiteit iets te maken heeft met de eigen innerlijke wereld. Dat de grens van de psychische innerlijke ruimte van betekenis is, is dat niet.

 

Waarschijnlijk bevinden wij en ook vele andere mensen ons steeds weer op een hoger mentaal niveau. Als wij bijvoorbeeld voor een kort moment afwezig zijn, kan het zijn dat wij even in hogere sferen vertoeven. Beter bekend zijn rituelen die zijn ingebed in religieuze tradities en die helpen om in de wereld boven kracht te vinden en deze vervolgens naar beneden in het dagelijks leven te halen. Door deze beweging wordt er een verband gelegd tussen nieuwe zienswijzen en de bestaande perceptie van het eigen leven.

 

Film: Radjani Edel, muziek: Big Sky van Hans Zimmer

Het verruimde perspectief plaatst oude biografische en tussenmenselijke beelden en ervaringen in een nieuw licht. Oude denk- en gevoelspatronen kunnen worden gerelativeerd en een nieuwe plek krijgen in het eigen levensverhaal.

 

Spiritualiteit is ervaringsafhankelijk en is geen mentale constructie. Met de verticale 3-dimensionale grensvisualisatie kan met een houten poppetje de perspectiefwisseling fysiek ervaren worden.

 

Vom Loslassen und Aufsteigen, Eine spirituelle Therapieform, Schattauer Verlag, Stuttgart (2023).

 

zie ook artikel

Sohst, S., Blaser, K., & Hinterberger, T. (2023). Altered states of consciousness induced in online three-dimensional self-boundary visualization sessions (zie verder)

Het Centre for applied Boundary Studies biedt voor professionals een specifieke  opleiding „ik-grenzen en spiritualiteit“ aan (zie opleidingen).

Nick Blaser heeft getracht de verticale aandachtsreis, het innemen van het perspectief vanuit de hoogte, in een novelle weer te geven. Het is een boek over de liefde voor het leven geworden:

 

Die alte Katze und der Himmel, mit Illustrationen von Rudolf Blaser. IL-Verlag, Basel (2022).