CENTRE FOR APPLIED BOUNDARY STUDIES​

Impressum

Angaben juweeltje. § 5 TMG:

Dr. med. Klaus Blaser
Theodorskirchplatz 7
CH-4058 Bazel

Contact:

Telefoon: +41 61 683 98 51

E-mail: info[at]horizologie.ch


Disclaimer – Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor inhoud

Alle inhoud op onze website is met de grootste zorg en naar ons beste weten tot stand gekomen. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met het algemene recht in overeenstemming met 7, lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast.

Een aansprakelijkheid in dit verband is pas vanaf het moment van:
Het is mogelijk om kennis te nemen van een specifieke wetsovertreding. Bij
Als we kennis nemen van de bovenstaande wettelijke overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Daarom kunnen we de juistheid van de inhoud van de “externe links” niet garanderen. De respectievelijke aanbieders of exploitanten (auteurs) van de pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links.

De externe links werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment dat de links werden geplaatst en waren vrij van illegale inhoud op het moment dat de links werden geplaatst. Een constante controle van de inhoud van de externe links is niet mogelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. In het geval van directe of indirecte links naar de websites van derden die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied vallen, zou er alleen een aansprakelijkheidsverplichting bestaan ​​​​als we op de hoogte waren van de inhoud en het voor ons technisch mogelijk en redelijk zou zijn om te voorkomen dat gebruik in het geval van illegale inhoud.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de links en verwijzingen van vragenstellers, blogposts en gasten van het discussieforum op de website “horizologie.ch”. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is uitsluitend de dienstverlener van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet de persoon die alleen verwijst naar de betreffende publicatie via links.

Als we juridische overtredingen vaststellen, zullen we de externe links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

De inhoud en werken die op onze website worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/sum.pdf). De vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie van het intellectuele eigendom vanuit intellectueel en materieel oogpunt van de auteur buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur i.S.d.
Auteurswet (http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/otal.pdf). Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé en niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op onze website niet door ons is gemaakt, moeten de auteursrechten van derden in acht worden genomen. Inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht vaststellen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we op de hoogte zijn van wettelijke overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.