Centre For Applied Boundary Studies

Welkom Het Centrum

 Ik-grensbewustzijnstherapie en hoe het werkt zie filmpje


Onze psychische grens bepaalt ons leven en beïnvloedt ons dagelijks geluk. Onze grens beschermt ons tegen ongewenste indringers en regelt wat wij opnemen. Onze afgrenzing filtert en specificeert de uitwisseling van buiten naar binnen. Tegelijk bepaalt zij wat wij weggeven, wat zich van binnen naar buiten beweegt. Onze psychische afbakening legt de grootte en vorm van ons binnenste vast en maakt het mogelijk dat wij ons in deze ruimte vrij bewegen kunnen. Zij schenkt ons een innerlijke geborgenheid. Onze grens vormt bovendien ons uiterlijk en geeft onze gedaante een gezicht. Tevens waarschuwt zij ons voor gevaren van buiten en helpt ons in onze omgeving voeding te vinden. Daarnaast houdt onze grens vermoedelijk ook ons binnenste bij elkaar. Dit zijn kort samengevat de belangrijkste functies van onze psychische grens.

Hoe kunnen  wij nu meer inzicht krijgen in dit gecompliceerde samenspel?

  • Hoe kunnen wij meer ons grensbewustzijn ontwikkelen?
  • Hoe kunen wij onze grensfuncties verbeteren en aan onze huidige levenssituatie aanpassen?
  • Welke invloed oefent onze grens uit op onze tussenmenselijke communicatie, onze relaties en onze socialisatie?
  • Kan een grenswijziging oude gedragspatronen doen veranderen en zelfs psychische stoornissen genezen?

Deze vragen willen wij in het „Centre for applied boundary studies“ onderzoeken. Tevens wordt aandacht besteed aan het bestuderen en doorgeven van hoe grensoverschrijdingen voorkomen kunnen worden. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop wij onze eigen grenzen aangeven en andermans grenzen waarnemen en respekteren.

Samenwerking met personen en instanties die zich met het grensthema bezighouden is zeer gewenst. Een rijke gedachten- en ideeënuitwisseling met psychiaters, psychotherapeuten, neurologen, pedagogen en andere geïnteresseerden die hun aandacht richten op dit onderwerp (b.v. leraren, coaches, ethici, mediatoren) wordt aangemoedigd.

Het „Centre for applied boundary studies“ wil reeds aanwezige en nieuw verworven, alledaagse en "wetenschappelijke grenskennis” (horizologie*) verzamelen, ordenen en doorgeven. Bovendien wordt ernaar gestreefd een internationaal communicatieplatform op te bouwen.


Hier kunt u een vragenlijst (BPS-14) invullen met betrekking tot uw mentale ik-grens. U krijgt onmiddelijk een inschatting van uw score (de vragenlijst is anoniem).

meer informatie vindt u ook op de Nederlandstalige website www.Ikgrensbewustzijn.nl


*Het woord „horizologie“ is afgeleid van het Griekse woord „horizo“. Horizo betekent grenzen vastleggen, grenzen bepalen, grenzen scheiden.

 

Centre for applied Boundary Studies, Theodorskirchplatz 7, 4058 Basel Zwitserland, info@horizologie.ch,
Tel: +41 61 683 98 51 te bereiken